Гишүүнчлэлд хувь нэмэр оруулах

$50.00

The Word Foundation-ийн бүх гишүүд, ямар төрлийн дэмжлэгийг үл харгалзан улирал тутмын сэтгүүл, Үг, 40% хөнгөлөлтийг Персивалийн номонд хүлээж авна. Эдгээр нь жилийн татвар юм.

Бусад Гишүүдийн Сонголтыг харах

Худалдан авалтыг үргэлжлүүлэх