Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1911, HW PERCIVAL.

ШУУД ҮЗЭХ.