Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1913, HW PERCIVAL.

ТОХИОЛДОХ.