Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1912, HW PERCIVAL.