Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1906 – 1907, HW PERCIVAL.

Зодиа.