Үгийн сан

Тоосго болон Үүний тэмдэг

Гэрэлд Thinking and Destiny

Harold Waldwin Percival