Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1907 – 1908, HW PERCIVAL.

ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ.