Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1913 – 1917, HW PERCIVAL.