Үгийн сан

МОНГОЛ

ҮГ


Зохиогчийн эрх, 1908 – 1909, HW PERCIVAL.

Карма.